VISIE SPORTING KROMMENIE

Sporting Krommenie streeft naar een plezierige en sportief klimaat, waarin iedere speler kans heeft zich door te ontwikkelen. De jeugd proberen we te stimuleren steeds beter te worden. Ook de senioren blijven we betrekken. Hoewel spelers op een bepaalde leeftijd sportief aan hun plafond zitten, blijven we wel naar mogelijkheden zoeken om deze ervaring van de senioren, weer over te dragen op de jeugd. Zo ontstaat een prettig voetbalklimaat, waarin iedereen zijn steentje bijdraagt.

De ambitie van Sporting Krommenie is om een volwaardige voetbalopleiding op te zetten. De insteek bij de jeugd is om iedereen op zijn eigen zo hoog mogelijke niveau te laten voetballen. Dit uitgangspunt zal naar onze stellige overtuiging leiden tot aanwas van meer en betere jeugdspelers. Een goede organisatie waarin iedereen zich thuis voelt, zorgt voor plezier bij een ieder die daarin deelneemt. Prestaties kunnen dan ook niet uitblijven. Een belangrijk streven is:

  • Een eerste elftal met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers;
  • Spelen in een hogere dan de huidige 3e klasse.

Investeren in de jeugd betekent dat spelers meer binding met de club krijgen. Meer binding betekent ook dat ze zich als senior langer aan de club zullen blijven verbinden. Senioren kunnen weer bijdragen aan het succes van de jeugd om zo de cirkel rond te maken.

Om onze doelstellingen waar te maken zal er de komende jaren hard gewerkt moeten worden aan het verder opzetten van de jeugdopleiding, door het onder andere het opzetten van een duidelijke structuur, een aansprekende voetbal filosofie en bij behorend opleidingsplan, het aannemen en opleiden van gepassioneerde en betrokken jeugdtrainers en een groep spelerscoaches.

De jeugdopleiding van Sporting Krommenie werkt met selecties. Hierdoor kan er altijd in diverse variaties getraind worden, waaronder uiteraard 11 tegen 11. Wat betreft  de selectie keuzes die gemaakt zijn, worden ouders/kinderen soms teleurgesteld, echter het gaat hier pas om een voorlopige selectie. Wij hebben aangegeven dat we ieder op zijn eigen niveau willen indelen met als doel de voorwaarden te creëren zodat voetballers/sters meer plezier aan het voetbal beleven. Aangezien wij een korte periode hebben om een ieder in te delen kan het zijn dat er ook verkeerde keuzes worden gemaakt, een trainer maakt een keuze die gebaseerd is op hetgeen hij ziet en waarvan hij denkt dat hij er het meer eruit kan halen voor zowel het team als het individu. Natuurlijk kunnen na een periode de gedane keuzes worden herzien. Er is één aanpassing in de visie van Sporting Krommenie. Binnen het jeugdvoetbal is er wat betreft talentontwikkeling van alles mogelijk, het gaat erom wat heb jij ervoor over?

Heb jij ook ambitie? Kom dan voetballen bij Sporting Krommenie!

SAMENWERKING AZ

Wat is het AZ Talentenplan?
Het AZ Talentenplan is een initiatief dat is ontwikkeld om de samenwerking met amateurverenigingen in de regio te verbeteren en deze op beleidsmatig, organisatorisch en voetbaltechnisch niveau te ondersteunen. Met het AZ Talentenplan wil de AZ Jeugdopleiding samenwerkingen aangaan met alle amateurverenigingen in de regio. Daarnaast kunnen ook andere amateurverenigingen in Nederland een samenwerking met AZ aangaan. Onder de amateurverenigingen is er een verschil in niveau, ambitie en grootte. Daarom heeft de AZ Jeugdopleiding drie verschillende pakketten samengesteld die daarop aansluiten, zodat iedere amateurvereniging op haar niveau verder kan groeien en ontwikkelen. De amateurverenigingen worden aangeschreven als 1-, 2- of 3-sterrenpartners van de AZ Jeugdopleiding.

Wat zijn de voordelen voor mijn vereniging?
Het voordeel van deelname aan het AZ Talentenplan is dat je als vereniging deelneemt aan een groot voetbalnetwerk in Noord-Holland. De samenwerking heeft als doel voetballend niveau op een hoger plan te krijgen. Alle trainers die actief zijn bij een vereniging die is aangesloten bij het AZ Talentenplan krijgen toegang op de AZ Online Voetbalschool. Dit is het hart van het AZ Talentenplan en hier vinden zij honderden oefenvormen die de jeugdtrainers van AZ hebben ontwikkeld en gepubliceerd. Verder profiteren de 1 sterren verenigingen van seminars en 2-sterrenverenigingen van zowel seminars als scholingsmomenten. Dit geldt ook voor de 3-sterrenverenigingen.

Wat verwacht AZ van mijn vereniging?
AZ verwacht dat alle verenigingen die zich aansluiten bij het AZ Talentenplan een vast contactpersoon aanwijzen. De contactpersoon van AZ zal communiceren met de contactpersoon van de amateurverenging. Alle uitnodigingen, nieuwsberichten, officiële documenten en telefonisch contact zal tussen beide contactpersonen plaatsvinden. AZ verwacht dat wanneer er een uitzonderlijk talent rondloopt op de vereniging de contactpersoon van AZ hiervan op de hoogte wordt gesteld. Daarnaast moet de amateurvereniging in haar communicatie uitingen van het AZ Talentenplan en de AZ Online Voetbalschool op website en in het clubblad melden.

Hoe kan een vereniging zich aanmelden?
Is uw vereniging nog geen lid van het AZ Talentenplan maar heeft uw interesse in deelname of meer informatie over het AZ Talentenplan?, mail dan naar talentenplan@az.nl of bel naar 072-547 8612.

Wat is de AZ Online Voetbalschool?
De AZ Online Voetbalschool is het hart van het AZ Talentenplan. Op deze website www.azonlinevoetbalschool.nl kunnen spelers oefenvormen bekijken waardoor ze zichzelf ontwikkelen. Naast het spelersgedeelte heeft de AZ Online Voetbalschool ook een exclusief trainersgedeelte. Uitsluitend de trainers die actief zijn bij een vereniging die is aangesloten bij het AZ Talentenplan krijgen toegang tot dit trainersgedeelte waar zij honderden oefenvormen vinden om hun trainingsstof een boost te geven. Al deze oefenvormen zijn opgezet door de jeugdtrainers van AZ en zijn ingedeeld per leeftijdscategorie. Voor de beleidsbepalers staan er beleidsmatige en organisatorische artikelen online die ook worden gebruikt door AZ zelf. Toegang tot de website is gratis.

Wat houden de seminars in?
Seminars zijn bijeenkomsten voor de 1-, 2- en 3-sterrenverenigingen die zijn aangesloten bij het AZ Talentenplan. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in het AFAS Stadion. Aan de hand van deze avond wordt een artikel opgezet en op de AZ Online Voetbalschool geplaatst zodat ook de afwezigen kunnen lezen wat er besproken is.

Wat zijn scholingsmomenten?
Scholingsmomenten zijn bijeenkomsten voor 2- en 3-sterrenverenigingen die zijn aangesloten bij het AZ Talentenplan. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op Sportcomplex ’t Lood. Jaarlijks zullen er enkele scholingsmomenten georganiseerd worden. De thema’s van de scholingsmomenten worden bepaald door de verenigingen, met een definitief besluit vanuit AZ. Aan de hand van deze avond wordt een artikel opgezet en op de AZ Online Voetbalschool geplaatst zodat ook de afwezigen kunnen lezen wat er besproken is.

Wordt dit concept in heel Nederland toegepast?
Nee, het AZ Talentenplan is een voorloper als het gaat om voetbalontwikkeling in Nederland. De KNVB deelt de visie van AZ als het gaat om de samenwerking met amateurverenigingen. De voetbalbond juicht het initiatief van AZ toe en moedigt andere Betaald Voetbal Organisaties aan het voorbeeld van het AZ Talentenplan te volgen.

AZ ONLINE VOETBALSCHOOL

Het centrale punt van het AZ Talentenplan is de AZ Online Voetbalschool. Met deze trainerstool is de gehele AZ Opleidingsvisie toegankelijk voor iedereen en kunnen spelers, trainers en beleidsbepalers van Sporting Krommenie hier in de praktijk mee aan de slag. Trainers kunnen per leeftijdscategorie tientallen oefenvormen bekijken, samenstellen en toevoegen aan hun eigen trainingsprogramma. Beleidsbepalers kunnen over veel beleidsmatige en organisatorische zaken informatie vinden die zij tot zich kunnen nemen.

Het oefenstof en academiegedeelte van de AZ Online Voetbalschool is exclusief ontwikkeld voor de verenigingen die samenwerken binnen het AZ Talentenplan. Daarvoor moet je wel eerst geautoriseerd worden door AZ. Hieronder wordt de procedure van aanmelding stap voor stap uitgelegd.
als je de aanmelding voltooid hebt graag de gebruikersnaam en het wachtwoord mailen naar sportingkrommenie@live.nl

Aanmelden AZ Online Voetbalschool

  • Meld je via de optie ‘inloggen’ aan voor de AZ Online Voetbalschool op www.azonlinevoetbalschool.nl door een nieuwe account aan te maken.
  • Vul de gevraagde informatie in en druk onderaan het scherm op de knop ‘Nieuwe account aanmaken’.
  • Je ontvangt nu een e-mail. Volg de instructies die op de schermen te lezen zijn.
  • Geef je gewenste wachtwoord door en druk onderaan het scherm op de knop ‘opslaan’.
  • Vanaf dit moment ben je gebruiker van de AZ Online Voetbalschool  en heb je beperkt toegang.

Iedereen in de wereld kan bovenstaande stap maken. Na het aanmelden heb je slechts toegang tot het spelersgedeelte. Om toegang te krijgen tot de exclusieve gedeeltes ‘oefenstof’ en ‘academie’ moet je de volgende stappen doorlopen:

Autorisatie gedeelte ‘oefenstof’ en ‘academie’ op de AZ Online Voetbalschool.

  • Geef je naam en gebruikersnaam die je gebruikt op de AZ Online Voetbalschool door aan de contactpersoon van je vereniging.
  • De contactpersoon van de vereniging geeft de naam en gebruikersnaam van de trainer door aan AZ.
  • AZ zorgt ervoor dat de betreffende trainer volledige toegang krijgt tot het trainersgedeelte van de AZ Online.