HISTORIE

HISTORIE SPORTING KROMMENIE

De voetbalvereniging Sporting Krommenie is in 1999 ontstaan uit een fusie tussen de neutrale vereniging K. V.V. (opgericht in 1917) en de katholieke vereniging G. V.O. (opgericht in 1924).

Daar zich langzaam maar zeker een ongunstige situatie voor wat betreft het ledenaantal begon af te tekenen, ontstond aan het eind der negentig jaren het plan om de krachten te bundelen teneinde van de twee genoemde clubs een mooie en sterke nieuwe vereniging te maken. Dit plan was al eerder geopperd en destijds op voorzittersniveau door de resp. heren N. Booy (K.V.V.) en J. Kee sr. (G.V.O.) besproken, hetgeen echter geen resultaat opleverde. De tijd bleek er nog niet geheel rijp voor te zijn, zodat de plannen nog even in de ijskast belandde.

In 1999 werd de samensmelting na vele onderhandelingen en vergaderingen dan toch een feit en kon er een nieuwe vereniging het licht zien met een nieuw bestuur. Ook de traditionele kleuren rood en zwart van beide verenigingen werden vervangen door een fris ogend rood en wit. Uiteraard kreeg de nieuwe vereniging in het beginstadium verschillende vragen te beantwoorden, want men beschikte over twee clubhuizen, twee hoofdvelden, acht speelvelden en een groot aantal kleedkamers. Er werden diverse voorstellen geopperd met betrekking tot wat het hoofdveld moest worden en welk clubhuis gebruikt zou gaan worden.

Nadat na veel intern beraad een mix gevonden zou worden hoe te spelen en waar te vertoeven, werden we plotseling geconfronteerd met een plan van de Gemeente. Dit plan behelsde het realiseren van een campus buiten Krommenie waar de verschillende buitensporters hun domicilie op zouden krijgen. Ook Sporting Krommenie zou hier uiteraard deel van gaan uitmaken. Na een fel protest tegen dit plan omdat de vereniging van mening was dat een vereniging uit Krommenie in Krommenie behoorde te blijven kwam er een nieuw plan uit de koker van de wethouder, hetgeen inhield, dat alle verenigingen die gehuisvest waren op het Provily Sportpark naar Assendelft overgeheveld zouden worden. Ook dit plan was voor ons uiteraard onbespreekbaar maar had wel invloed op ons reilen en zeilen. Zolang één en ander niet definitief was, was het voor ons onaanvaardbaar om geld te steken in het onvermijdelijke opknappen van onze opstallen.

Na ontelbare gesprekken met de Gemeente is het uiteindelijk gelukt om ons plekje in Krommenie te behouden en konden we overgaan tot het berekenen van alle kosten om een keurige en nette accommodatie tot stand te brengen. Deze berekeningen gaven uiteindelijk het resultaat dat de kosten een dusdanige hoogte zouden bereiken, dat renovatie niet haalbaar was en dat voor het zelfde geld nieuwbouw mogelijk moest zijn. Met de Gemeente is toen overeengekomen dat wij onze oude opstallen aan hen zouden overdragen voor een dusdanig bedrag waarvoor de vereniging een nieuw clubhuis en kleedkamers konden realiseren. Tevens werd met de Gemeente overeengekomen dat we een compleet complex zouden krijgen, bestaande uit twee kunstgrasvelden, twee natuurgrasvelden, gedeeltelijk voorzien van verlichting.

De bouwcommissie kon aan de slag en met de inbreng van veel betrokkenen en met behulp van architect van Luit werden er vele uren besteed om onze wensen binnen de begroting te realiseren. Na wat veranderingen aangebracht te hebben en na goedkeuring via het verlenen van de vergunning van de Gemeente te hebben ontvangen kon bouwbedrijf van Lith uit Beverwijk met de gigantische klus beginnen.

Inmiddels zijn we vier jaar verder en kunnen we zonder meer constateren, dat het resultaat er zijn mag en dat we een prachtige accommodatie in Krommenie hebben gerealiseerd, waar we nog jaren plezier van kunnen hebben.
Bovenstaande een kort overzicht van wat er allemaal is gebeurd, waardoor er een mooie en sportieve toekomst voor onze vereniging is weggelegd.