AANMELDEN LIDMAATSCHAP

Welkom bij Sporting Krommenie

Wat leuk dat je bij ons komt voetballen. Welkom Bij Sporting Krommenie.

Voordat je lid wordt is het handig om even e.e.a door te lezen.

Met het aanmeldformulier onderaan deze pagina, kun je lid worden van Sporting Krommenie. Met het invullen en opsturen van dit formulier ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden.

VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

“Spelende, werkende en niet-spelende leden verplichten zich genoegen te nemen met de besluiten welke op de Algemene Ledenvergadering zijn genomen, ook al zijn zij daarbij niet aanwezig geweest. Zij verbinden zich tevens tot de goede uitvoering daarvan mee te werken”.

Contributie

Indien u zich in de loop van het seizoen aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend. De inning van de contributie is in handen van clubcollect. Betaling in termijnen is mogelijk.

Verplichtingen

Door toetreding als lid van Sporting Krommenie, onderwerpt u zich aan de KNVB reglementen en aan de statuten en het huishoudelijk reglement van Sporting Krommenie. Spelende leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden t/m 14 jaar worden verplicht iets voor de vereniging te doen. Deze taken worden door het bestuur of een commissie ingedeeld. Alles is ook te lezen in het vrijwilligers beleid welke te vinden is op de website en op te vragen bij de secretaris.

Bij niet opkomen volgt een sanctie, zoals vastgesteld in de buitengewone ledenvergadering van 16 juni 2011. Wijzigingen van gegevens (adres, telefoon etc.) en opzeggingen dienen via het mutatieformulier bij de secretaris te worden doorgegeven!

Wijzigingen doorgeven

Zorgvuldig lezen en bewaren!

Lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni

Wijzigingen (en opzeggingen) kunnen alleen door gegeven worden aan ledenadministratie door middel van email naar: ledenadministratie@sportingkrommenie.nl onder vermelding van:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres + Pc+ woonplaats (oud en nieuw)
  • Geboortedatum
  • en evt. team
  • Indien bekend ook het KNVB lidnummer

Onze Kledinglijn

De Hummel kledinglijn tbv Sporting Krommenie is uitsluitend te koop bij Sport2000 te Zaandam en in onze eigen shop in het clubgebouw van Sporting Krommenie. U kunt daar terecht op zaterdagochtend vanaf 10:30 tot 13:00 uur en op afspraak via peterhartland4@gmail.com.

Heb je nog vragen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Of kijk even bij veelgestelde vragen