Update lotenverkoop Grote Club Aktie 2023 per 8 november

Op 23 september jl. startte de officiële lotenverkoop GCA door de kinderen uit 08 tot en met 012 jaar. De loten kunnen overigens nog worden gekocht en verkocht tot en met half november. De trekking is op 28 november.

Van elke lot van € 3,00 komt € 2,40 ten goede aan de vereniging. De opbrengst komt ten goede aan de jeugd in de vorm van aan te schaffen trainingsmateriaal en het organiseren van een jeugdevenement (zaalvoetbaltoernooi in de Kerstvakantie)

Het streefbedrag voor 2023 bedraagt € 5.555,00 waarbij tevens de wens was 1 of meer zogenaamde Superloten te verkopen.

Een Superlot kost € 150,00 en voor elk verkocht Superlot geldt dat deze meedingt naar een extraprijs van  € 5.000, == wat ten goede komt van de vereniging.

Extra stimulans voor de lotenverkopers is dat bij verkoop van 10 loten een clubkaart ter waarde van € 2,50 beschikbaar komt en bij 20 loten € 5,00 etc. Bij verkoop van 25 loten komt daar ook nog een medaille bij.

Het is de bedoeling op zaterdag 18 november a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur de clubcards uit te reiken aan hen die meer dan 10 loten hebben verkocht.

Vastgesteld kan worden dat onze lotenverkopers geweldig hun best hebben gedaan en een fantastische prestatie hebben geleverd. Op dit moment staat de teller qua inkomsten op € 5.515,20 oftewel het streefbedrag is gehaald terwijl nog niet alle boekjes (uiterste datum is tot en met14 november a.s.) zijn ingeleverd en verwerkt.

Ook geweldig nieuws is dat maar liefst 12 Superloten zijn verkocht.

Zodra alle boekjes zijn verwerkt volgt een eindverslag met overzicht van de 3 meeste lotenverkopers en van het team dat de meeste loten heeft verkocht. Ook dan een overzicht van de bedrijven die een Superlot hebben aangeschaft.

Tot zover deze update.