Burgemeester Jan Hamming heeft gisteren 22 lintjes uitgereikt aan Zaankanters die zich op bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeenschap. Twintig mensen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, twee mensen werden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse lintjesregen die dit jaar werd georganiseerd in het Zaantheater in Zaandam.

Aart van ‘t Hoff en Jan de Jong kregen welverdiend een koninklijke onderscheiding en werden benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. 

Aart van ‘t Hoff (1940) is in 1975 begonnen als jeugdleider bij voetbalvereniging GVO uit Krommenie. Na twee jaar werd de heer Van ’t Hoff hoofdleider pupillen. Deze functie heeft hij een aantal jaren bekleed.

Gedurende 13 jaar is decorandus wedstrijdsecretaris geweest. In die rol verzorgde hij de team- en veld indeling en het competitie programma voor de zaterdag en zondag voor de gehele vereniging.

In 1993 werd Van ’t Hoff secretaris van het hoofdbestuur van GVO. De secretaris verzorgde onder andere de agenda en verslaglegging van de vergaderingen.

Vanaf 1998 tot medio 2022 was de heer van ’t Hoff KNVB consul. In die functie keurde hij de velden op bespeelbaarheid. Sinds de fusie en na de aanleg van de nieuwe accommodatie doet decorandus dit nog steeds voor de velden van Sporting Krommenie.

Jan de Jong is al sinds 1973 vrijwillig actief betrokken bij voetbalvereniging GVO uit Krommenie. De heer de Jong is begonnen als elftalleider en al snel hoofdleider geworden en toegetreden tot het jeugdbestuur. Van 1983 tot 1994 was hij bovendien voorzitter van GVO. Vanaf 1990 tot medio 2022 was De Jong verantwoordelijk geweest voor het verzorgen van alle trainingsmaterialen en het sleutelbeheer.

In 1992 trad de heer de Jong toe tot het bestuur van Stichting Provily Sportpark. Hij was daar de schakel tussen de clubs Furore, Cromtigers, Lycurgus en Sporting Krommenie (fusieclub GVO en KVV). Deze functie heeft hij tot 2017 bekleed.

De Jong was lid van de commissie die onderzocht of er een fusie tussen GVO en KVV mogelijk was. Dit heeft geresulteerd in voetbalvereniging Sporting Krommenie in 1999.

Vanaf de oprichting van deze fusieclub tot heden is de heer de Jong accommodatiebeheerder en is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden, stuurt hij de onderhoudsploeg aan en onderhoudt hij de contacten met de gemeente Zaanstad en de scholen die gebruik maken van de velden.

Naast de inzet voor de voetbalsport is de heer de Jong bovendien ook actief geweest in de denksport bridge. Hij is gedurende 16 jaar voorzitter geweest van de bridgeclub Sporting Krommenie (GBO)

Wat een bijzonder werk hebben deze twee mannen voor Sporting Krommenie verricht. Ze hebben aan de basis van Sporting Krommenie gestaan en nog steeds zien we deze gezichten voorbij komen op het sportcomplex. Zij hebben deze lintjes terecht verdiend.

 Bron: De orkaan