mini champions league

Zaterdag 7 januari hebben wij een afscheidsreceptie gegeven voor Jan Kee. Van 2001 tot 2022 is hij voorzitter geweest van Sporting Krommenie. Uiteraard is dit geen definitief afscheid want zijn hart blijft bij Sporting Krommenie en hij zal daar dan ook nog vaak genoeg te vinden zijn. Maar 21 jaar moet wel gevierd worden en dat verdiend een mooie receptie. En er was niet alleen een mooie receptie. Krommenie heeft sinds 7 januari er een nieuw laan bij, de Jan Keelaan. Iedereen die het complex van Sporting Krommenie betreedt zal via de Jan Keelaan binnenkomen. Je hebt hem verdiend.