Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 september hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden, Jan Kee en Meta Neeft. Ook Robert Sosef heeft het bestuur verlaten als penningmeester, helaas was die afwezig maar wij willen hem nog langs deze weg bedanken voor zijn jarenlange inzet voor Sporting.

Nadat Jan Kee het nieuwe bestuur had voorgesteld en had bedankt dat zij zich beschikbaar stelde voor deze functie nam Robert de Joode de voorzittershamer over. Hierna volgde de speech van Robert met lovende woorden voor Jan Kee en Meta Neeft. Ook met de belofte dat tijdens de nieuwjaarsreceptie hier nog eens bij stil gestaan zal worden. Want je neemt natuurlijk niet zomaar afscheid van een voorzitter die zich zo lang heeft ingezet voor de club.

Intredend:

  • Robert de Joode (statutair voorzitter)
  • Arnoud de Jong (penningmeester)
  • Daniel van Til (lid)
  • Henk Heinhuis (lid)
  • André van Meerendonk (secretaris)

Uittredend:

  • Jan Kee
  • Meta Neeft
  • Robert Sosef

Daarnaast werden later in de vergadering nog een aantal vrijwilligers bedankt voor hun jarenlange inzet bij de club. Han van Soest en Gerda Noom vanwege hun jarenlang inzet in de kantine, Peter Hartland (uit betrouwbare bron vernomen dat hij ook hulpSinterklaas was). Jan de Jong en Aart van ‘t Hoff beide al vele jaren vrijwilliger (sinds resp. 1973 en 1975). Ook Jan Houwertjes werd in de bloemetjes gezet waarna een zeer lange speech volgde….. nee hoor kort maar krachtig. Daarnaast nog dank aan Anna Tuinstra, Maaike Spaan en Ramina Rus (helaas waren zij afwezig, maar de attentie is langs gebracht).

Verder werd er per commissie nog een toelichting geven en was er de mogelijkheid om vragen te stellen.

De notulen van deze ledenvergadering kun u hier lezen