Hierbij willen wij alle leden en ouders van jeugdleden uitnodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering/algemene ledenvergadering op donderdag 8 september 2022, aanvang 20.00 uur.

Tijdens deze vergadering kijken we terug en blikken we vooruit en kunt u vragen stellen.

Alle notulen van de afgelopen jaren zijn hier terug te vinden.