Beste spelers (en ouders), 

Teamindeling

Het seizoen is voorbij en de club is druk bezig geweest om met de grootste zorgvuldigheid de ‘voorlopige’ teams voor volgend seizoen samen te stellen. De teamindelingen zijn net als afgelopen jaren “voorlopig” omdat er nog verschuivingen kunnen plaatsvinden. Dit komt doordat leden soms nog onverwacht opzeggen of doordat er nog spontaan nieuwe leden zich bij onze voetbalclub aanmelden of doordat er toch nog kleine wijzigingen binnen de teams plaatsvinden. Verder is het de intentie om met deze teams het seizoen te starten en te eindigen maar het kan zo zijn dat we gedurende het seizoen toch een speler wisselen van team. Soms ontwikkelen spelers zich zo snel dat ze een niveau hoger kunnen spelen of het kan zijn dat we een speler op een te hoog niveau hebben ingedeeld. Uiteraard zullen we dat dan eerst met spelers en eventueel ouders bespreken. Voor een aantal selectieteams in de bovenbouw geldt dat de voorbereiding door de trainers gebruikt zal worden om tot een definitievere samenstelling te komen.

Publicatie teams via voetbal.nl

Vanwege AVG-regelgeving kunnen wij de teams helaas niet volledig open publiceren op onze website. In de loop van de komende dagen worden de teams voor het nieuwe seizoen ingevoerd en zichtbaar in de voetbal.nl app. De namen van teamgenoten zijn ook te zien mits ze hun zichtbaarheid op normaal of beperkt hebben staan (instellingen, mijn kinderen/mijn persoonsgegevens, zichtbaarheid). Indien het niet lukt om de zichtbaarheid op het juiste niveau in te stellen kunt u uw vragen hierover mailen naar: ledenadministratie@sportingkrommenie.nl

We kunnen het ons voorstellen dat er wellicht vragen zijn over de ‘voorlopige’ teamindeling. Om dit goed te kunnen organiseren nemen we alleen vragen in behandeling via het e-mailadres technischecommissie@sportingkrommenie.nl. De TC zal dit de vraag neerleggen bij de coordinator en /of trainer van de leeftijdslichting waar uw kind in voetbalt om de vraag te beantwoorden.

Start nieuwe seizoen

Voor aanvang van het nieuwe seizoen zal verdere informatie volgen via de leider/trainer van het nieuwe team. Veel communicatie vanuit de club zal dan via een teamapp gaan. De trainingen voor volgend seizoen starten in week 24 (maandag 22 augustus) tenzij anders gecommuniceerd door de trainer/leider van het team. Het nieuwe trainingsschema wordt z.s.m. op de website gepubliceerd. 

We wensen iedereen een hele mooie zomervakantie en zien jullie daarna graag weer verschijnen bij Sporting Krommenie!

 

Namens,

Technische Commissie Sporting Krommenie

Jeugdcommissie Sporting Krommenie