Volgende wedstrijd

        
 sporting krommenie logo

Sportprofiel

SportingKrommenieVoorkant

Stage formulier

stagiaire gezocht G6SS

Blessureformuliervrijbewegen sportingbord 2 1 page1

az logo 1ster
Het is even stil geweest rondom de kunstgrasvelden, maar inmiddels zijn ook de onderzoeksresultaten van onze velden bekend. SGS heeft voor ons een onafhankelijke analyse uitgevoerd van de monstername van beide kunstgrasvelden.

Het resultaat van beide kunstgrasvelden laat zien dat het gehalte aan PAKs ruimschoots onder de norm blijft.
Beide velden voldoen volgens de normen van de Nederlandse overheid én de Europese Commissie dan ook aan alle eisen om als veilig te worden gezien.

Op dit moment zien we dan ook geen reden om geen (of minder) gebruik te maken van de velden.
Alle trainingen en wedstrijden kunnen gewoon doorgaan op beide velden.
Dit is ook in lijn met het standpunt van de eigenaar van de velden, de gemeente Zaanstad.

Hopelijk brengt dit weer enige rust in het hele kunstgrasverhaal, al blijven we natuurlijk ook begrip houden voor leden die kritisch zijn of met zorgen blijven zitten.
Uiteraard zullen we de actualiteiten blijven volgen en altijd open staan voor uw vragen!

Het bestuur

Rapport SGS kunstgrasveld 1
Rapport SGS kunstgrasveld 2
Uit de bestuurskamer.

Hierbij even een update over onze kunstgrasvelden.

Het kunstgras van Sporting Krommenie wordt dit moment getest op gevaarlijke stoffen.

Lees meer: Update kunstgrasvelden.

KUNSTGRAS VELDEN.


Beste leden van SPORTING  KROMMENIE,


Er is nogal wat onduidelijkheid over het bespelen van onze en andere kunstgrasvelden.

Die onduidelijkheid kunnen wij niet bij u weghalen, simpel omdat wij niet de kennis hebben die daar voor nodig is.

Waarschijnlijk heeft u vanmorgen de krant gelezen, hier staat ook in dat de gehele materie niet helder is  en dat iedereen maar wat roept, wij denken dat dit ook zo is.

De club heeft contact met Gemeente en K.N.V.B. hierover. Wij willen dat er een uitspraak komt hoe verder om te gaan met deze problemen rond de kunstgrasvelden.

Verder zijn er veel meningen over hoe wij als club zouden moeten omgaan met deze materie. wij doen dat op de best mogelijke manier, wat helaas  niet voor iedereen misschien voldoende zal zijn, maar het is wel wat binnen de club mogelijk is.

Er zijn ouders die hun kinderen niet laten spelen en trainen op het kunstgras, wij vinden dat deze verantwoording ook bij de ouders hoort.

Als er uit de nu versnelde onderzoeken ook maar enige twijfels is over het rubber van de kunstgrasvelden  dan wordt dit direct door de gemeente verwijderd.

Dit is aangegeven door de wethouder van Sportzaken en Gezondheid, de heer Jeroen Olthof.

De club gaat proberen de kleintjes en keepers zoveel als mogelijk op gras te laten trainen, en waar mogelijk is,spelen.

Nogmaals wat mogelijk is, wij zijn een grote club met veel jeugdleden, en  de velden zullen waarschijnlijk na een aantal weken door het intensieve gebruik slechter worden maar dat is voor later.

 

Namens het bestuur,

De Voorzitter
336x280Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen
gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de
contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we
graag verbeteren. Daarom zal vanaf komend jaar de inning worden uitbesteed aan ClubCollect,
een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid:
ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de
club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen
voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen
wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over.
ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat
de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden
verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina
van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook
kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via
automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso.


              WIJZIGING DOORGEVEN  KLIKHIER VOOR LEDENADMINISTRATIE


Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor
worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester,
voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het
lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor
de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten
onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop
vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de
contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële
doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt
u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester/
ledenadministrateur. Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website
www.clubcollect.com.

Het Bestuur

FACEBOOK

meidenvoetbal facebook      spk facebook
Facebook volg ons       Facebook volg ons